21TOTY và 21TOTY Nominee chính thức lộ diện trong FIFA Online 4


Ngày 04/02, 12 cái tên của riêng server Việt Nam sẽ chính thức bước vào FIFA Online 4 với vị thế hoàn toàn mới – những siêu cầu thủ mùa 21TOTY.
Mới hơn Cũ hơn